HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/266:    Legyen, Uram, színed elôtt   (Újmisére)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

SZVU/231

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 288. o.

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Legyen, Uram, színed elôtt

             Kedves az új áldozat,

             Mit új szolgád az élôkért

             És holtakért bemutat.

             Uram Jézus, szálljon rája

             Kegyelmednek gazdag árja,

             Kit papságra felemeltél,

             Add neki irgalmadat.

2.           Add, Uram, hogy azon érzés

             Lángja lelkesítse ôt,

             Mely most lángol hű szívében.

             Add meg néki szent erôd,

             Ki ôt lelki viadalra

             Kented fel, hogy élve, halva,

             Mint hű szolgád s hű vitézed

             Harcoljon az Úr elôtt.

3.           Áldd meg szívét, áldd meg nyelvét,

             Hogy igédet hirdesse

             Üdvözítô szent hatással,

             S amit hirdet, kövesse.

             Hogy átható szólásában,

             Szívet vonzó példájában

             Minden ember a jámborság

             Tiszta tükrét szeresse.

4.           Uram Jézus, ki szolgádat

             Helytartóddá rendeléd,

             Hogy megkösse vagy föloldja

             A bűnöknek kötelét;

             Add, hogy ezen hatalmával

             Úgy éljen, mint orvossággal,

             Megenyhítse, meggyógyítsa

             A bűnbánók mély sebét.

5.           Te vezéreld, te igazgasd

             Szolgád minden lépteit,

             És ha szenved, te enyhítsd meg

             Szíve minden sebeit.

             Add, hogy végig jól harcoljon,

             És a hitben hív maradjon,

             S az igazságkoronával

             Jutalmazd meg tetteit.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©