HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/267:    Üdvössége lett e háznak   (Búcsúra, templom-kápolnaszentelésre)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

SZVU/220

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvössége lett e háznak

             A mai szent ünnepen,

             Ki kezében tart ég s földet:

             Ama Fölség van jelen.

             Isten, áldd meg e hajlékot,

             Áldj meg minden jószándékot,

             Mely a buzgó hű szívekben

             Támad most e szent helyen.

2.           Uram, kinek dicsôségét

             Az ég és föld hirdeti,

             Te, ki szent vagy, hajlékodat

             Örök szentség illeti.

             Engedd, hogy szent érzelmekkel,

             Tiszta szívvel s hű lélekkel

             Szálljanak föl imádással

             Híveid dícséreti.

3.           A te házad imádságnak

             Háza, Uram Istenem,

             És királyi szék az oltár,

             Ott lakik a kegyelem.

             Engedd, hogy a buzgó hívek,

             Akik benned bízva kérnek,

             Megnyerhessék a malasztot

             Ezen áldott szent helyen.

4.           Istenem, ki e hajlékba

             Megaláztad magadat,

             Szentlelkednek templomává

             Szenteld bennünk házadat.

             Mit lelkünkbe építettél,

             S lakásodul elrendeltél,

             Hogy méltán elfogadhassunk,

             Add nekünk irgalmadat.

5.           Kit nem ér be, kit nem fog fel

             Az egész nagy mindenség,

             Mégis tűröd, hogy e hajlék

             Te házadnak hívassék.

             Add, hogy boldog célt érhessünk

             S angyaliddal dícsérhessünk

             Mennyországod templomában,

             Mindenható Istenség!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©