HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/268:    Tehozzád kiáltok   (Munkánk sikeréért)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

SZVU/134

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 458. o., javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Tehozzád kiáltok, édes Istenem!

             És minden munkámat néked szentelem,

             Mert te engemet munkára szántál,

             Ép testbe arra formáltál.

2.           Adj erôt, épséget, Uram, azoknak,

             Akik szent nevedben híven dolgoznak:

             Hogy vidám kedvvel munkálkodhassunk

             S munkánkkal téged áldhassunk.

3.           Engedd, hogy sorsunkkal megelégedjünk,

             Melyet bölcs végzésed rendelt minekünk:

             A nagyravágyás el ne ragadja,

             Ne legyen lelkünk gôg rabja.

4.           Nálad úr s szegény közt nincsen különbség,

             Elzárva senkitôl nincs az üdvösség;

             A gazdagságot te nem tekinted,

             Csak tiszta, jámbor lelkünket.

5.           Add, Uram, kegyelmed minden munkámhoz

             S amidôn rossz szándék kísértetbe hoz,

             Ments meg engemet, el ne tévedjek,

             Kárt, csalást tenni ne merjek.

6.           Legyen szent áldásod igaz munkámon,

             Mert habár az ember végig izzadjon:

             Ha szent áldásod nem segít rajta,

             Semmi munkának nincs haszna.

7.           Uram, én nem félek a szegénységtôl,

             Csak mentsd meg lelkemet a bűnveszélytôl;

             Édes Istenem, csak te légy végre

             Földi munkámnak szent bére.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©