HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/269:    Áldj meg...kik itt egybegyűltünk   (Áldásra -- Kimenôre)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 192. o

 

Szöveg:

Tárkányi átdolgozása Szentmihályi után, csekély simítással

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk,

             A te áldásodban, kérünk, legyen részünk,

             Ajándékod közöld bôven vélünk.

             Ne hagyj minket, híveidet, szentség nélkül világból

             kimúlni.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Közös tôbôl sarjadt az ,,Ó áldott Szűzanyá''-val (SZVU/190) és ezért majdnem egyezik (a 9-12. üt.elhagyásával) a ,,Boldogasszony Anyánk''-kal (SZVU/284).Variánsok: Bozóki (1797.) 5. o. és Gimes (1844.) 192. o.