HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/27:     Mind a világ[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. szd.) 37. o.;

 

Szöveg:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. szd.) 37. o.; 1. versszaka ugyanonnon (némi javítással), a 2. versszak Sík Sándortól

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mind a világ örvendezzen Krisztus születésén,

             Ki ember lett Szűzanyjától angyal üdvözlésén.

             Vígszavú énekkel,

             Tiszta szép elmével.

             Örvendezzünk, vígadozzunk e napon, Karácsony! Karácsony!

             Az Úr Jézus megjelent e világon, Karácsony! Karácsony!

             Szűz Mária szülte nékünk e napon, Karácsony! Karácsony!

             Vígadozzunk, örvendezzünk, énekeljünk, tapsoljunk!

2.           Most az egek mézzel folynak, mind a világ boldog,

             E gyermekben frigyre léptek égi s földi dolgok.

             Istenség ember lett,

             Jászolban szendergett.

             Örvendezzünk, vígadozzunk e napon, Karácsony! Karácsony!

             Lélekzel már, bűnös ember, szabadon, Karácsony! Karácsony!

             Megnyilt néked a mennyország e napon, Karácsony! Karácsony!

             Vígadozzunk, örvendezzünk, énekeljünk, tapsoljunk!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul: Szelepcsényi 1675. 285. o. az elsô ismetlôjeltôl végig diminúcióval. L. még Bäumker I. 306. o.