HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/270:    Áldj meg minket, Atyaisten   (Áldásra - Kimenôre)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 160. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 160. o, javítva és rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

6/4

 

1.           Áldj meg minket, Atyaisten,

             Áldj meg minket, Fiúisten,

             Áldj meg, Szentlélekúristen,

             Háromszemélyben egy Isten.

2.           Atyaisten, ki Fiadat,

             Földre küldted Krisztusodat,

             Hogy a világot váltsa meg,

             S a mennyországot nyissa meg.

3.           Fiúisten, ki keresztfán

             Magadat értünk áldozván,

             Eleget tettél Istennek,

             Végét vetvén a véteknek.

4.           Szentlélek, ki mindezekben

             Eszköz voltál kegyelemben,

             Kit az Úr Jézus ád nekünk,

             Hogy megszenteljed életünk.

5.           Dícsérjük mind az Úr Atyát,

             Dícsérjük egyszülött Fiát,

             És a Szentlélek Úristent,

             Szentháromság igaz Istent.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©