HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/275:    Hol szent Péter   (Pápai himnusz)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak, Himnusz

Forrás:

Dallam:

Feley Antaltól

 

Szöveg:

(Wiseman bíbornok: In aeterna urbe Roma) Gyurits Antal fordítása

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Hol szent Péter sírba téve

             És Rómának dobog szíve,

             Ezrek ajkán, ezer nyelven

             ima zeng édesdeden:

             Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,

             Krisztusnak helytartóját!

2.           Arany födél, márványfalak

             S a Vatikán visszhangzanak,

             S a hét halom tág körében

             Megharsanva körülröppen:

             Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,

             Krisztusnak helytartóját!

3.           Új erôre kap e szózat,

             Bejárja a szent sírokat,

             Zúgva vonul hegyen, síkon,

             Áttör zajló hullámokon:

             Tartsd meg, Isten, szent atyánkat

             Krisztusnak helytartóját!

4.           A forró dél, rideg éjszak

             Ez imában egyesül csak;

             Kivált honunk édes nyelvén

             Zeng igazán, zeng ôszintén:

             Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,

             Krisztusnak helytartóját!

5.           Mint villámmal egy perc alatt

             Messze szárnyal a gondolat:

             Szintúgy röpül ajkról-ajkra,

             Várak-, puszták- és falvakra:

             Tarts meg, Isten, szent atyánkat,

             Krisztusnak helytartóját!

6.           Eljut szentek fénykörébe

             S leszáll onnét szíveinkbe,

             Mint a fölszállt páranedvek

             Szomjas földre visszaesnek.

             Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,

             Krisztusnak helytartóját!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallam a ,,Religio'' nyílt pályázatára beérkezett 53 mű között nyerte el a pálmát 1858-ban.