HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/278:    Immár a nap leáldozott   (Estéli könyörgés)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 162. o

 

Szöveg:

(Te lucis ante terminum) Sík Sándor fordítása

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Immár a nap leáldozott,

             Teremtônk, kérünk tégedet,

             Légy kegyes és maradj velünk,

             Ôrizzed, óvjad népedet.

2.           A gonosz álmok fussanak,

             És minden éji képzelet,

             Az ellent kösse meg kezed,

             Testünket hogy ne rontsa meg.

3.           Add nekünk, édes jó Atyánk,

             Egyszülött Krisztus, add nekünk,

             Szentlélekisten, vigaszunk,

             Kegyelmes, ôrzô Istenünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Verse -- tehát dallama is -- eredetileg öt soros. A 3. sort ôsi mintára (l. Bäumker II. 158. o.) kihagytuk. Az 1. és 4. sort a 2. ill. 3. sor természetesebb formájára ritmizáltuk.