HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/280A:   Gyermekszívek

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

SZVU/4

 

Szöveg:

 

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Gyermekszívek hódolata zengj Jézus Szívének!

             Édes Jézus, Szent Szívedért szívet adunk néked.

             Szívgárdisták hô imája, hogy ,,Cseréljünk szívet'',

             Szeretetünk néked adjuk s te is szeress minket.

2.           Égô Szíved töviseit borzalommal nézzük,

             Bűntövissel hogy sebezzünk, ó ne engedd, kérjük.

             Minden egyes szívgárdista csak azt kéri esdve:

             Hogy a tövist kihúzhassuk, segíts jótettekre!

3.           Gyermek szívünk résztvevôen Szíved sebét látja,

             Fájdalmadat enyhíteni gyermekszívünk vágya.

             Szívgárdisták jó szándéka: Téged vígasztalni,

             A világnak bűneiért engesztelést adni.

4.           Szíved fölött kereszt ragyog, ez lesz nékünk fegyver,

             A gárdista Szíved hôse, aki küzd kereszttel.

             Jelmondatunk harsogja be az egész világot:

             ,,Jézus Szíve, kiküzdjük, hogy jöjjön el országod!''

5.           Jézus Szíve, bízunk benned, hogy elfogadsz minket,

             Ápolgatod, ékesíted gyermekszíveinket.

             Reád bízzuk családunkat: mi szeretteinket,

             Hogy az otthont boldogítsuk, add meg szent kegyelmed.

6.           Jézus Szíve, terád bízzuk összetört hazánkat.

             Jobb jövôt a szívgárdisták bizalommal várnak.

             Szíved népe lesz a magyar s te adsz mindent vissza,

             ,,Cor Jesu et Hungaria'' zászlónkra van írva.

 

 

SZVU/280B:   Gyôzelemrôl énekeljen   (Eucharisztikus himnusz)[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus, Himnusz

Forrás:

Dallam:

dr. Koudela Gézától (1894-1937)

 

Szöveg:

Bangha Bélától (1880-1940)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Gyôzelemrôl énekeljen

             Napkelet és Napnyugat,

             Millió szív összecsengjen,

             Magasztalja az Urat!

             Krisztus újra földre szállott,

             Vándorlásunk társa lett;

             Mert szerette a világot,

             Kenyérszínbe rejtezett.

             Krisztus, kenyér s bor színében,

             Úr s király a föld felett:

             Forrassz eggyé békességben

             Minden népet s nemzetet!

2.           Egykor értünk testet öltött,

             Kis gyermekként jött közénk;

             A keresztfán vére ömlött

             Váltságunknak béreként.

             Most az oltár Golgotáján

             Újra itt a drága vér,

             Áldozat az Isten-Bárány,

             Krisztus teste a kenyér.

             Krisztus, kenyér s bor színében,

             Úr s király a föld felett:

             Forrassz eggyé békességben

             Minden népet s nemzetet!

3.           Zúgjon hát a hálaének,

             Szálljon völgyön, tengeren:

             A szeretet Istenének

             Dicsôség és üdv legyen!

             Az egész föld legyen oltár,

             Virág rajta a szívünk,

             Minden dalunk zengô zsoltár,

             Tömjénillat a hitünk!

             Krisztus, kenyér s bor színében,

             Úr s király a föld felett:

             Forrassz eggyé békességben

             Minden népet s nemzetet!

4.           István király árva népe,

             Te is hajtsd meg homlokod,

             Borulj térdre, szórd elébe

             Minden gondod, bánatod!

             A kereszt volt ezer éven

             Reménységed oszlopa:

             Most is Krisztus jele légyen

             Jobb jövôdnek záloga!

             Krisztus, kenyér s bor színében,

             Úr s király a föld felett:

             Forrassz eggyé békességben

             Minden népet s nemzetet!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ez az ének volt az 1938-ban Budapesten -- óriási tömegek áhitatos részvételével -- megtartott XXXIV. Nemzetközi eucharisztikus kongresszus hivatalos himnusza.