HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/281:    Bôséges irgalmú[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1675.) 287. o

 

Szöveg:

Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1675.) 287. o, javítva, részben Szegedi alapján

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Bôséges irgalmú, jóságos hatalmú

             Édes Jézus, áldott Jézus.

             Ím sietünk hozzád, magunk neked hozván,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

2.           Alázatos szívvel áldunk este, reggel,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

             Mi lelkünket tisztítsd és szívünket frissítsd,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

3.           Kinek erôs karját, rettegjük haragját,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

             Örökre ne büntess, haragodat szüntesd,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

4.           Fordítsd felénk orcád, hogy bátrabban hozzád,

             Édes Jézus, áldott Jézus,

             Fussunk hívó szódra, üdvösséges útra,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

5.           Szent nevedre kérünk, inségben segélyünk,

             Édes Jézus, áldott Jézus,

             Híveidet szánd meg, Sátánt zabolázd meg,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

6.           Szent nevedet áldjuk, magyarok, imádjuk,

             Édes Jézus, áldott Jézus,

             Hogy hazánk ne féljen, szent neved vezérljen,

             Édes Jézus, áldott Jézus.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Eredetiben az 5. hang elôtt hiányzik a ,,b''. Elôfordul még a Szegedi 1674. 20. o.-án. A Cantionale XVII. 9. o.- án ugyane dallamhangok, de más módosító jelekkel, mixolyd melódiát hoznak létre.