HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/282:    Üdvözlégy, szent orvosunk   (Krisztus-Királyról)

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

SZVU/3

 

Szöveg:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 451. o.

Használat:

 

A 8. és a 11. versszak hiányzik az eredetiben.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Üdvözlégy, szent orvosunk,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Téged óhajt mi sorsunk,

             Édességes Jézusunk.

2.           Óhajtozva óhajtunk,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Szent oltáron imádunk,

             Édességes Jézusunk.

3.           Erôsítsd meg hitünket,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Indítsd jóra szívünket,

             Édességes Jézusunk.

4.           Uralkodjál közöttünk,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Nyugodjál meg mibennünk,

             Édességes Jézusunk.

5.           Add, országod szeretnünk,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Igazságod követnünk,

             Édességes Jézusunk.

6.           Szent testednek kínjáért,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Adj jót szent Szűzanyádért,

             Édességes Jézusunk.

7.           A te nagy érdemeddel,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Ellenségink űzzed el,

             Édességes Jézusunk.

8.           (hiányzik)

9.           Híveidet építgesd,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Lakomádra elvezesd,

             Édességes Jézusunk.

10.          Engedd bűnünk bánatját,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Igaz penitenciát,

             Édességes Jézusunk.

11.          (hiányzik

12.          Dícséret szent Atyádnak,

             Ó szépséges Jézusunk,

             Teljes Szentháromságnak,

             Édességes Jézusunk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©