HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/283:    Krisztusunk   (Krisztus-Királyról)[1]

 

Ünnepkör:

 

Jézus

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 201. o

 

Szöveg:

Harsányi Lajostól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Krisztusunk, nagy Király, üdvözlégy ezerszer,

             Százezerszer!

             Téged áld és imád, hódolva néz reád

             Minden ember.

             A négy égtáj, a csillagok,

             Mennyben lakó angyalok

             Hódolnak, imádnak, uruknak vallanak,

             Krisztus Király!

2.           Te tettél koronát teremtett művedre,

             Az emberre.

             Elméje élesül, maholnap felrepül

             Az egekre.

             De a lelkét te magadnak

             Alkottad, sajátodnak,

             Nagyura, bírája, örökös királya

             Te vagy néki.

3.           Az égre tűznapot, tündöklô csillagot

             Kezed rakott.

             Hazánknak koronát,

             Kárpát  koszorúját

             Visszaadod.

             Légy királya királyunknak,

             Ezred évek, ha mulnak,

             Téged áld és imád magyar nép és király,

             Örök Krisztus!

4.           Oltárban rejtezik szent tested ostyája,

             Nagy csodája.

             Hozzád száll milliók könyörgô imája,

             fohásza.

             Tedd szívünkre koronának,

             Üdvösségünk pajzsának!

             Koronás lélekkel járjunk az életben

             Színed elôtt.

5.           Krisztusunk, nagy Király, ajkunk hozzád kiált

             Esdekelve!

             Ha az alkonyat, tehozzád térjünk, add,

             Az egekbe!

             Légy hatalmas, nagy királyunk,

             Égi lelkek közt áldjunk.

             Öleld át lelkünket, boldogíts bennünket

             Mindörökre!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Eredetiben az egész 4/4-es. De úgy rossz a dallam- és a szövegtagolás. -- Elôfordul még a Gimes 1844. 82.o.-án. A 4/4-es középrész a ,,Jöjj el Jézus'' (SZVU/147) dallamának közepével tart közeli rokonságot.