HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/284:    Boldogasszony Anyánk   (Magyarok Nagyasszonya ünnepére [okt. 8.])[1]

           

 

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Bogisich: Ôseink Buzgósága (1888.) 338. o.

 

Szöveg:

 

Használat:

 

Máskor is énekelhetô; Eredetileg a refrénben ,,Magyarországról, romlott hazánkról...'' volt, Mindszenty bíboros javaslatára változott   ,,Magyarországról, édes hazánkról...''-ra.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Boldogasszony Anyánk,

             Régi nagy Pátrónánk!

             Nagy inségben levén,

             Így szólít meg hazánk:

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

2.           Ó Atya Istennek

             Kedves szép leánya,

             Krisztus Jézus Anyja,

             Szentlélek mátkája!

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

3.           Nyisd fel az egeket

             Sok kiáltásunkra,

             Anyai palástod

             Fordítsd oltalmunkra.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

4.           Kegyes szemeiddel

             Tekintsd meg népedet,

             Segéld meg áldásra

             Magyar nemzetedet.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

5.           Sírnak és zokognak

             Árváknak szívei,

             Hazánk pusztulásán

             Özvegyek lelkei.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

6.           Vedd el országodról

             Ezt a sok inséget,

             Melyben torkig úszunk.

             Ó nyerj békességet.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

7.           Irtsd ki, édes Anyánk,

             Az eretnekséget,

             Magyar nemzetedbôl

             A hitetlenséget.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

8.           Hogy mint Isten Anyját

             Régen tiszteltenek

             Úgy minden magyarok

             Most is dícsérjenek.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

9.           Tudod, hogy Szent István

             Örökségben hagyott,

             Szent László király is

             Minket reád bízott.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

10.          Sokat Fiad ellen,

             Megvalljuk, vétettünk,

             De könyörögj értünk

             S hozzája megtérünk.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

11.          Jézus Fiad elôtt

             Hajts térdet érettünk,

             Mert ha nem cselekszed,

             Egy lábig elveszünk.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

12.          Dícséret, dicsôség

             Legyen az Atyának,

             A te szent Fiadnak

             S Szentlélek mátkádnak.

             Magyarországról,

             Édes hazánkról,

             Ne felejtkezzél el

             Szegény magyarokról!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallam ôse: ,,Ó áldott Szűzanya'' (SZVU/190), ill. ,,Áldj meg minket Jézus'' (SZVU/269). Zasskovszky 1855. 200. o. csak a szöveget adja, dallamul pedig az ,,Áldj meg minket Jézus''-t jelöli meg (ott 33. o.). Ez azonban hibás utalás, mert a szöveg nem illeszthetô a dallam alá. A szöveg dallammal társítva elôször Zsasskovszky 1874. 310. o.-án jelenik meg, tehát mint ilyen, nem régi. Bogisich forrását (,,Írott énekeskönyv a múlt század végérôl'') nem ismerjük, de adatai szerint ô sem találta együtt a szöveget e dallammal. A ,,Boldogasszony Anyánk'' népszerűsítése azonban köztudomás szerint az ô érdeme. -- L. még Perényi: A ,,Boldogasszony Anyánk'' kora és szerzôje (Kath. Szemle, 1929. 316. o.) és Gacs B. Emilián: Szoszna Demeter Gy. Kéziratos Énekeskönyve (Pannonhalma, 1938.).