HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/288:    Boldogságos Krisztus Anyja

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 254. o.

 

Szöveg:

 

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál;

             Mert a földre fényességet, vigaszt hoztál,

             Boldogságot harmatoztál,

             Drága bokor, édes bimbót virágoztál.

2.           Éva bűnét, melyért rajtunk sír adója,

             Helyrehoztad, üdvösségünk ringatója,

             Amikor az angyalszóra

             Alázattal mondtad: ,,Isten szolgálója''.

3.           Bűnösöknek boldogságos menedéke,

             Keseredett, beteg szívek édessége,

             Légy az árvák segítsége,

             Ellenségtôl biztos, boldog égi béke.

4.           Boldog, aki téged szüntelen magasztal,

             Szentté lesz, kit elhalmozol szent malaszttal,

             Krisztus olyat megvígasztal,

             S vendégségre várja boldog égi asztal.

5.           Esedezik színed elôtt Magyarország,

             Fáradt kezét segítségért nyújtja hozzád,

             Te kezedbe teszi sorsát,

             Rabságából, édes mentô, hogy kihoznád.

6.           Elôtted sír egész ország könyörögve,

             Hiszen tiéd századoktól minden rögje.

             István király szent örökje

             Isten után benned bízik mindörökre.

7.           Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért,

             Gyôzelemmel verje vissza ellenségét.

             Rabságának vesse végét,

             Adja neki égen-földön üdvösségét.

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©