HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/289:    Angyaloknak nagyságos Asszonya[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 106. o.

 

Szöveg:

 

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Angyaloknak nagyságos Asszonya;

             Úr Jézusnak szerelmes szent Anyja,

             Mennyországnak királyné Asszonya,

             Paradicsom megnyílt szép kapuja.

2.           Reád néznek árváknak szemei,

             Özvegyeknek keserves szívei,

             Szegényeknek nyomorult ügyei,

             Bűnösöknek bánkódó lelkei.

3.           Hozzád szólunk, szűzeknek pálmája,

             Pátriárkák várvavárt vígsága,

             Apostolok tisztes tanítója,

             Minden szentek édes vígassága.

4.           Asszonyoknak szépséges tüköre,

             Férfiaknak bajvívó fegyvere,

             Királyoknak oktató mestere,

             Magyarország választott vezére.

5.           Áldott vagy te, Jézusnak dajkája,

             Atyaisten drága kincstartója,

             Szentléleknek szerelmes mátkája,

             Szentháromság legszebb alkotmánya.

6.           Halottaknak megszabadítója,

             Ellenségnek megnyomorítója,

             Királyoknak jó tanácsadója,

             Magyaroknak megoltalmazója.

7.           Rettenetes a mi bajvívásunk,

             Mert kegyetlen a mi ellenségünk,

             Félelmetes végsô kimúlásunk,

             Ha te, szent Szűz, nem lész segítségünk.

8.           Dícsértessél dicsô Szentháromság,

             Kitôl árad reánk minden jóság.

             Dícsértessél nagyságos Asszonyság,

             Aki által száll ránk a mennyország.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kisdi ,,Régi Ének''-nek jelzi. A 16. üt. utolsó hangja helyén eredetileg két ,,f'' áll. De ezt sem a szöveg nem kívánja, sem a Túróci Cant. XVII. 33. o.-án közölt ugyane dallam nem tartalmazza. Variánsok: Bozóki 1797. 31. o., Gimes 1844. és Zsasskovszky. A felemelô jeleket a variánsok és a mai gyakorlat (Bogisich 1888. 305. o., Kersch 1902. 220. o., Domokos P. Péter: Erdélyi Szertartáskönyv, stb.) alapján alkalmaztuk.