HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/290:    Gyászba borult[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Kersch: Sursum Corda (1902.) 210. o.

 

Szöveg:

 

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Gyászba borult egek,

             Háborgó tengerek

             Csillaga, Mária!

             Hozzád fohászkodunk,

             Feléd sóhajtozunk,

             Szeplôtlen Szűzanya!

2.           Süvöltô felhôk közt

             Nyugodtan tündökölsz,

             Tiszta, szép csillagunk,

             Míg házunk hajóját

             Viharok csapkodják,

             S hozzád sír jajszavunk.

3.           Boldogasszony Anyánk,

             Mennyei pátrónánk,

             Légy velünk, légy velünk!

             Sok kiáltásunkra

             Siess oltalmunkra!

             Ha nem jössz, elveszünk!

4.           Nagy szíved fényével,

             Lelked békéjével

             Hajolj a viharra!

             Égi trónusodból,

             Csillagos lakodból

             Tekints a magyarra!

5.           Viharon, vészen át

             Íme, felzúg hozzád

             Nyomorunk jelszava:

             Segítsd meg nemzeted,

             Háborgó tengerek

             Csillaga, Mária!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kersch szerint a szerzô: ,,Dr. Sz. G.'' (A dallam valószínűleg dr. Szemethy Géza ifjúkori műve).