HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/291:    Dícsértessél, ó Mária   (Litánia-parafrázis)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 202. o

 

Szöveg:

Tárkányi átdolgozása Szentmihályi után

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Dícsértessél, ó Mária,

             Kinek Urunk Jézus Fia!

             Szűze minden szűzeknek,

             Anyja a kegyelmeknek!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

2.           Te bűn nélkül fogantattál,

             Malasztokkal megáldattál;

             A Szentlélek ereje

             Tégedet megszentele.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

3.           Szeplôtelen szűz virág vagy,

             Bűnösökhöz irgalmad nagy,

             Csodálatos Szűzanya,

             Tisztaság színaranya!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

4.           Szűzanyja mi Alkotónknak,

             Édesanyja Megváltónknak;

             Légy anyja a híveknek,

             Hogy szívbôl megtérjenek!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

5.           Mennyben-földön hatalmaddal

             Tündökölsz nagy irgalmaddal.

             Dícsérendô kegyes Szűz,

             Ellenséget messze űzz!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

6.           Igazságnak tiszta tükre,

             Bölcseségnek arany széke,

             Oka minden örömnek,

             Vídámsága szívünknek.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

7.           Edény, teljes tisztelettel,

             S hozzánk való szeretettel;

             Titokzatos szép rózsa,

             Dávid ékes, szent tornya.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

8.           Erôsségnek drága tornya,

             Istenségnek aranyháza,

             Mert az örök Szeretet

             Szűz méhedben testté lett.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

9.           Békességnek frigyszekrénye,

             Bűnös világ nagy reménye;

             Mennyországnak ajtaja,

             Boldogságos Szűzanya!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

10.          Betegeknek gyógyítója,

             Szomorúak orvoslója;

             Bűnösöknek bizalma,

             Keresztények oltalma!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

11.          Királynéja angyaloknak,

             A mennyei szent karoknak,

             Kik veled az Istennek

             Dícséretet zengenek.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

12.          Királynéja prófétáknak,

             Régi szent pátriárkáknak,

             Akik vártak tégedet

             S az isteni gyermeket.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

13.          Dicsôült apostoloknak

             Királynéja s mártíroknak,

             Kik vérükkel vallották,

             Hogy Fiad az igazság.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

14.          Tiszta szűzek szűz virága,

             Minden szentek királynéja,

             Kik a mennyben teveled

             Miérettünk esdenek.

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

15.          Magyarország Pátrónája,

             Nemzetünknek Pártfogója,

             Segítsd a te népedet,

             Örökséged ôrizzed!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

16.          Kérd, hogy Isten szent Báránya

             Bűneinket megbocsássa.

             Szent malasztot kérj nekünk,

             Hogy ôhozzá térhessünk!

             Testi-lelki kárt elvévén,

             Asszonyunk és Anyánk lévén:

             Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,

             Halálunkkor védelmezz!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 



[1] Régibb formák: Bozóki 1797. 227. o. és Kovács 1842. III. 63. o.