HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/293:    Isten, hazánkért térdelünk   (A magyar szentekrôl. A hazáért)[1]

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 209. o

 

Szöveg:

Mentes Mihálytól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Isten, hazánkért térdelünk elôdbe.

             Rút bűneinket jóságoddal född be.

             Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,

             Érdemét idézzed.

2.           István királynak szíve gazdagságát,

             Szent Imre herceg kemény tisztaságát,

             László királynak vitéz lovagságát,

             Ó, ha csak ezt látnád!

3.           Szent Erzsébetbôl hôs szeretet árad.

             Margit imái vezekelve szállnak.

             Minket hiába, Uram, ne sirasson

             Áldott Boldogasszony.

4.           Ránk bűnösökre minden verés ráfér,

             Ôk könyörögnek bűnös unokákért.

             Hadd legyünk mink is tiszták, hôsök, szentek:

             Hazánkat így mentsd meg!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 3., 6. és 9. üt. utolsó hangja után egy-egy anticipált rövid ,,g''-t elhagytunk. Távoli rokonságban Szabolcsi B.: ,,A XVI. szd. magy. históriás zenéje'' (1931.) mellékletének VII. sz.-ával.