HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/294:    Ah, hol vagy   (Szent István királyról)[1]

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Bogisich: Ôseing Buzgósága (1888.) 376. o

 

Szöveg:

Dôri kéziratos (1752.) 339.o.

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ah, hol vagy, magyarok

             Tündöklô csillaga,

             Ki voltál valaha

             Országunk istápja?

             Hol vagy, István király?

             Téged magyar kíván,

             Gyászos öltözetben

             Teelôtted sírván.

2.           Rólad emlékezvén

             Csordulnak könnyei,

             Búval harmatoznak

             Szomorú mezei.

             Lankadnak szüntelen

             Vitézlô karjai,

             Nem szünnek iszonyú

             Sírástól szemei.

3.           Virágos kert vala

             Híres Pannónia,

             Mely kertet öntöze

             Híven Szűz Mária.

             Katolikus hitnek

             volt szép virága!

             Be megsötétedett

             Örvendetes napja.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] E formájában aligha régi dallam, bár Kisdi 1651. legelsô éneke (Mittit ad Virginem) sok hasonlóságot tüntet fel vele. -- Rövidebb (két soros) alakja Zsasskovszky  1855. 258. o. Az ütembeosztást ennek alapján csináltuk meg. L. még Túróci Cant. XVII. 23. o., Gimes 1844. 178. o., Bäumker I. 262. és III. 212. o. Közelebbi rokonnak (vagy ôsnek?) tekinthetô: Zahn III. 5257. sz.-a. E dallam 1686-ból való.