HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/295:    Áldott szent István   (Szent István királyról)[1]

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 137. o.

 

Szöveg:

 

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldott szent István, Istennek szolgája,

             Krisztus hitének igaz plántálója,

             Bálványozásnak eltávoztatója

             És elrontója!

2.           Irgalmas Isten kegyes jóvoltából

             Adaték nékünk magas mennyországból,

             Útat, hogy lelnénk gonosz pogányságból,

             Régi vakságból.

3.           Földeden újra pogány tüzek égnek,

             Fajtalanságnak, rút hitetlenségnek,

             Ó, jaj, ne hagyj el, napja reménységnek,

             Válts meg az égnek!

4.           Jobbodra kérünk, amely ma is épen,

             Légy közbenjárónk szent Király az égben.

             Könyörülj újból e veszendô népen,

             Jó atyaképen.

5.           Jóságos Jobbad nyujtsd ki reánk, kérünk,

             Szent koronáddal új ezeret érünk,

             Hogyha kereszted s imádságod vélünk,

             Régi vezérünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kisdi ,,Régi Ének''-nek jelzi. Eredetiben az utolsóelôtti 5. hang helyén két ,,a'' van. Jelentéktelen módosítással Szegedi 1674. 79. o.-án, Szelepcsényi 1675. 233. o.-án és Deák 1774-ben is megtaláljuk. Variánsok: Bozóki 1797. 261. o. és Gimes 1844. 292. oldal.