HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/297:    Igaz hitnek   (Szent István királyról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/109

 

Szöveg:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. század)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Igaz hitnek plántálója,

             Pogányságnak megrontója,

             Imádd Istent érettünk, szent István király,

             Országodat oltalmazd, szent István király!

2.           Római szent igazságra,

             Hoztál minket nagy jóságra.

             Imádd Istent érettünk, szent István király,

             Országodat oltalmazd, szent István király!

3.           Köztünk szent törvényt szerzettél,

             Krisztus hitére vezettél.

             Imádd Istent érettünk, szent István király,

             Országodat oltalmazd, szent István király!

4.           Boldog Szűznek az országod

             Testamentomban ajánlod.

             Imádd Istent érettünk, szent István király,

             Országodat oltalmazd, szent István király!

5.           Hogy a pogány eltávozzék,

             És rajtunk ne uralkodjék.

             Imádd Istent érettünk, szent István király,

             Országodat oltalmazd, szent István király!

6.           Dícséret Szentháromságnak,

             Becsület Isten Anyjának.

             Imádd Istent érettünk, szent István király,

             Országodat oltalmazd, szent István király!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©