HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/298:    Ó dicsôséges szent Jobbkéz   (A Szent Jobbról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/291

 

Szöveg:

Bogosich: Ôseing Buzgósága (1888.) 372. o. (a szöveg - ismeretlen szerzô alkotása - 1771-ben látott napvilágot - lásd Horváth Cyrill: Középkori Magyar Verseink (1921.) 11. o.) erôsen átdolgozva és rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó dicsôséges szent Jobbkéz,

             Melyet magyar óhajtva néz;

             Drága kincse népünknek,

             Nagy öröme szívünknek.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

2.           Mikor terád feltekintünk,

             Buzgóságra gerjed lelkünk,

             Jut eszünkbe szentséged,

             S hálát adunk tenéked.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

3.           Drága szent Jobb, a vakságot,

             Hazánkból a pogányságot,

             Te írtád ki s helyette

             Jézust hoztad földedre.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

4.           Annyi ékes templomokat

             Építettél s klastromokat

             Istennek dicsôségül,

             Népednek üdvösségül.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

5.           Boldogságos Szűz Anyának

             Mint magyarok Asszonyának

             Te ajánlád e hazát,

             Az angyali koronát.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

6.           Az árváknak, özvegyeknek,

             Szegényeknek, betegeknek

             Ah, mennyi sok jót tettél,

             S rajtuk hányszor segítél!

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

7.           Éhezônek táplálója,

             Meztelenek ruházója,

             Adakozó jobbkezed

             És irgalmas nagy szíved.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

8.           Azért Isten csodaképen

             Rothadatlan épségében

             Megtartotta kezedet,

             Dicsôíté nevedet.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

9.           Drága szent Jobb,

             maradj nálunk,

             Utat mutass, merre járjunk.

             Jobbágyaid maradtunk,

             Uralkodjál mirajtunk.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ôs hazánkat s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©