HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/299:    Szent Imre herceg   (Szent Imre hercegrôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 114. o.;

 

Szöveg:

Geréb Kázmértól, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent Imre herceg, Magyarország éke,

             Szűztiszta élet legszebb példaképe;

             Serdülô ifjak pajzsa, menedéke,

             Könyörögj értünk.

2.           Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig,

             Mint liliomszál, amely csak most nyílik;

             Oly csillag voltál, mely csak égre illik.

             Könyörögj értünk.

3.           Jó magyar népünk alighogy megtére,

             Már oly szép gyöngyöt termett Árpád vére,

             Hogy még az ég is óhajtozott érte.

             Könyörögj értünk.

4.           Emberi testben angyalmódra éltél,

             Térdeden lelt a hajnal és az éjfél,

             Az igaz útról soha le nem tértél.

             Könyörögj értünk.

5.           Mint rózsát, melyet koszorúba törnek,

             A halál téged olyan hamar tört meg,

             Hogy ne légy éke sokáig a földnek!

             Könyörögj értünk.

6.           Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,

             A veszélyt tôlünk karod távol tartsa;

             Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba.

             Könyörögj értünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az 5. üt. 1. hangja helyén az eredeti szerint ,,b''-t kellene énekelni. Szelepcsényi 1675. 275 o.-án és a Cantionale XVII. 4. o.-án elôforduló variánsok alapján javítottuk ,,g''-re. -- A dallam közös tôbôl ered a ,,Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját'' c. énekkel (SZVU/180). Rokonság: Vargyas, Aj falu zenei élete 69. sz. L. még a 180. ének jegyzetét.