HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/3:      Ó, bezárult Édenünk   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Advent

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. század) 36.o

 

Szöveg:

Magyar Bálinttól

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Ó bezárult Édenünk,

             Rosszra fordult kezdetünk!

             Megtaláltuk a halált,

             Üdvünk kincse zárra zárt.

2.           Kezdetre

             Fel-felnyögött bár imánk:

             ,,Égi harmat, hullj miránk''

             De bilincsben a kezek,

             Mert a lélek vétkezett!

3.           Evangéliumra

             Elhagyottság éjjelén

             Annyi volt csak a remény,

             Hogy eljön, ki gyôzni fog,

             És leszünk még boldogok!

4.           Hiszekegyre

             Állt a világ szótalan,

             Jessze törzse lombtalan;

             S a hit mégis szárnyat ölt:

             Jön Krisztus, kit vár a föld!

5.           Felajánlásra

             Jön az Úr, a végtelen,

             Könyörül az emberen.

             Adjuk vissza kincseit,

             Legyen övé minden itt!

6.           Felajánlásra

             Övé legyen vagyonunk,

             Minden, amit adhatunk.

             De ha más kell: jaj nekünk,

             Nincsen semmi nemesünk!

7.           Szent, szent-re

             Lesz nemsoká! Ara már

             A szűz, ki mint napsugár

             Oly tisztán szól, hogy: ,,Igen'',

             A Szent-szent-szent megjelen.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©