HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/30:     Ó, Jézus, szüzen született

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Szegedi Cantus Catholici (1674.) 61. o

 

Szöveg:

Szegedi Cantus Catholici (1674.) 61. o, kissé javítva

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó Jézus, szűzen született szép rózsaszál,

             Kit lelkem hideg jászolban, szalmán talál.

             Ó Jézusom, szent jegyesem,

             Nyugodjál meleg szívemen,

             Én kedvesem.

2.           Ó Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj!

             Vétkemtôl, rútságaimtól ne irtózzál!

             Ó Jézusom, szent jegyesem,

             Nyugodjál meleg szívemen,

             Én kedvesem.

3.           Ó Jézus, ha már szállottál istállóba,

             Szívünket fektesd magadhoz a jászolba.

             Ó Jézusom, szent jegyesem,

             Nyugodjál meleg szívemen,

             Én kedvesem.

4.           Ó Jézus, drága teremtô, én Istenem,

             Mért jöttél ily nagy ínségre keservesen?

             Ó Jézusom, szent jegyesem,

             Nyugodjál meleg szívemen,

             Én kedvesem.

5.           Ó Jézus, hogy miránk szálljon mennyei kincs,

             Azért, ó drága királyom, most semmid sincs.

             Ó Jézusom, szent jegyesem,

             Nyugodjál meleg szívemen,

             Én kedvesem.

6.           Ó Jézus, de kevés szív van e világon,

             Ki téged istállócskádból befogadjon,

             Ó Jézusom, szent jegyesem,

             Nyugodjál meleg szívemen,

             Én kedvesem.

7.           Ah, kérlek, siess énhozzám, királyocskám!

             Szívemben vessed ágyadat, virágocskám.

             Ó Jézusom, szent jegyesem,

             Nyugodjál meleg szívemen,

             Én kedvesem.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©