HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/300:    Felmutat égbe   (Szent Gellért püspökrôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Tinódi Sebestyéntôl (1549.)

 

Szöveg:

Magyar Bálinttól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Felmutat égbe szent Gellért keresztje,

             Ahhoz, ki hozzánk küldte, ki az Eszme.

             Apostolod volt, boldog magyar nemzet.

             Áldjuk a Szentet!

2.           Ôs eleinket a krisztusi hitre,

             Végtelen keggyel kegyes Isten vitte.

             Gellérttôl nyertük, hogy jó lett a kezdet:

             Áldjuk a Szentet!

3.           Életét még zöld keresztünkre tűzte,

             Lett vértanúknak s fôpapoknak tükre.

             Fehér virághoz piros rózsát szerzett:

             Áldjuk a Szentet!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Lejegyzésünkhöz Szabolcsi Bence megfejtése szolgált alapul (Zenei Szemle, 1929. I. kötet melléklete, 15.o.). Lányi Ernô -- valószínűleg Mátray nyomán – dúr melódiát hozott ki belôle (Lányi-Greksa: Cantate, 1898.164. o.) Rokonság: Náray, Lyra Coelestis (1695.) 97. o és Énekeskönyv (Kolozsvár 1751.) 275. o.