HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/302:    Sziklahitű László   (Szent László királyról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/233E

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Sziklahitű László,

             Ki nem ismersz félelmet,

             Légy ereje, pajzsa

             Gyenge szívű népednek:

             Ingadozó lelkek,

             Sok csapással vertek,

             Tôled kérnek védelmet.

2.           Emberölô harcban

             A Gonosznak ártottál,

             Isten erejével

             Síkra hitért szállottál,

             Fergeteges vészben,

             Rendületlen, épen

             Égi jelül állottál.

3.           E világi élet

             A remények sírhalma,

             Teelébed száll fel

             Nemzetednek siralma.

             Útmutató fényünk,

             Téged adott nékünk

             Az Úristen irgalma.

4.           Most világok dôlnek,

             Nemzedékek romolnak,

             Ezeréves bástyák

             Repedezve omolnak.

             Csüggedésre válasz:

             Szent király, te állasz

             Égrenézô oromnak.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©