HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/303:    Szent Erzsébet Asszony   (Árpádházi Szent Erzsébetrôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 142. és 178. o

 

Szöveg:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 142. és 178. o, rövidítve és javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent Erzsébet Asszony életérôl

             Emlékezzünk sok jótételérôl.

             Mi is ôtet kövessük, azon legyünk,

             Amit benne dícsérünk, cselekedjük.

2.           Születék Erzsébet jó órában,

             Királyi atyátul székes várban.

             Mikor kezdett szólani nevekedvén,

             Elsô: Jézus szent neve vala nyelvén.

3.           Szegényeknek egyszer télidôben

             Alamizsnát hordott kötényében;

             Mikor atyja korholá, ô szavára

             Kenyérkébôl csupa friss rózsa vála.

4.           Mindenét elosztá szegényeknek,

             Alamizsnát adván mindeneknek.

             Hogy kiveték özvegyen jószágából,

             Mégis jót tett másokkal fonásából.

5.           Boldog szent halálán örülének

             Az angyalok s szépen éneklének,

             Háza felett daloló madárképben

             Dícsérték a jó Istent nagy szentjében.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az utolsóelôtti üt. 1. (eredetileg ,,f'') hangját a 11.üt. mintájára ,,d''-nek vettük.