HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/31:     Örülj, te boldog Betlehem[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 124. o.;

 

Szöveg:

(Puer natus in Betlehem) Sík Sándor fordítása

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Örülj, te boldog Betlehem!

             Vígadjatok, örüljetek!

             A kívánt Kisded megjelent,

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

2.           Az örökkévaló Ige,

             Vígadjatok, örüljetek!

             Emberformába öltöze.

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

3.           Megértve Gábriel szavát,

             Vígadjatok, örüljetek!

             A Szűz fogadta szent Fiát.

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

4.           Hitvány jászolban sírdogál,

             Vígadjatok, örüljetek!

             Aki a mindenen király.

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

5.           Megismeri ökör, szamár,

             Vígadjatok, örüljetek!

             Hogy ez a kisded a király.

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

6.           Jönnek kelet királyai,

             Vígadjatok, örüljetek!

             Aranyat tömjént hordani.

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

7.           A házba lépnek együtt ôk,

             Vígadjatok, örüljetek!

             Hódolnak új urok elôtt.

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

8.           Megüljük áldott ünnepét,

             Vígadjatok, örüljetek!

             És áldjuk Isten szent nevét.

             A Krisztus veletek!

             Örvendjenek jövetének

             Együtt ifjak meg a vének.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ugyanígy, de az utolsó 8 üt. nélkül a Cantionale XVII- ben 11. o. és Náray 1695-ben 25. o. Variáns: Csíkcsobotfalvi 292. o. L. még Bäumker I. 397. o.