HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/32:     Pásztorok, pásztorok örvendezve

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 99. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, némi simítással

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Pásztorok, pásztorok örvendezve

             Sietnek Jézushoz Betlehembe;

             Köszöntést mondanak a kisdednek,

             Ki váltságot hozott az embereknek.

2.           Angyalok szózata minket is hív,

             Értse meg ezt tehát minden hű szív;

             A kisded Jézuskát mi is áldjuk,

             Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

3.           Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,

             Aki ma váltságot hoztál nékünk.

             Meghoztad az igaz hit világát,

             Megnyitád szent Atyád mennyországát.

4.           Dicsôség, imádás az Atyának,

             Érettünk született szent Fiának,

             És a vigasztaló Szentléleknek,

             Szentháromságban az egy Istennek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©