HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/33:     Szép violácska[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.) 29.o.

 

Szöveg:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.) 29.o., csekély javítással

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Szép violácska,

             Kedves rózsácska,

             Szerelmes kisded, szép Jézuska,

             Ki most születtél,

             Emberré lettél,

             Minékünk örömet szerzettél,

             Kérünk vigasztald népünket,

             Térítsd magadhoz lelkünket,

             Igazítsd szívedhez szívünket,

             Igazítsd szívedhez szívünket.

2.           Jászolban látlak,

             Szívemben várlak,

             Ó drága kisded, szép Jézusom.

             Fogadd el szívem,

             Szeretlek híven,

             Szűz ágon virágzott Krisztusom.

             Jászlad szénája, szalmája,

             Szívem jó meleg tanyája,

             Szép kisded, szerelmes Jézusom,

             Szép kisded, szerelmes Jézusom.

3.           Áldott Teremtôm,

             Szent Üdvözítôm,

             Ó drága kisded, szép Jézusom!

             Nincs e világon,

             Ki befogadjon,

             Szűz ágon virágzott Krisztusom.

             Jöjj el lelkemnek ölébe,

             Zárkozz el szívem mélyébe,

             Szép kisded, szerelmes Jézusom,

             Szép kisded, szerelmes Jézusom.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A ritmust 2-3 helyen kiegyensúlyoztuk. Szegedi 1674. 21. o. hibás lejegyzéssel hozza. Ebbôl alakított Bogisich -- elég önkényesen -- egy frig dallamot. (Ôseink buzgósága 1888. 146. o.)