HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/34:     Szülte a Szűz szent Fiát[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 25. o.

 

Szöveg:

(En Virgo parit) Sík Sándor fordítása

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szülte a Szűz szent Fiát!

             Örvendezzünk!

             Liliomot rózsaág!

             Lelkendezzünk!

             Kisded, atya nélkül,

             Néki szünet nélkül

             Glóriát zengedezzünk!

2.           A próféták megírák:

             Örvendezzünk!

             Csodát látott a világ,

             Lelkendezzünk!

             Kisded, atya nélkül,

             Néki szünet nélkül

             Glóriát zengedezzünk!

3.           Isten itt magára vett,

             Örvendezzünk!

             Emberi természetet,

             Lelkendezzünk!

             Kisded, atya nélkül,

             Néki szünet nélkül

             Glóriát zengedezzünk!

4.           Góliát meggyôzetett,

             Övrendezzünk!

             Nyert az ember életet,

             Lelkendezzünk!

             Kisded, atya nélkül,

             Néki szünet nélkül

             Glóriát zengedezzünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A magyar szöveg kedvéért a dallam 2-3 helyén jelentéktelen rltmusmódosítással éltünk (pl. az 1. üt. 2. hangja helyén a latin szöveg 2 ,,f''-et énekeltet, ezeket egybevontuk, stb.) Variáns: Szegedi 1674. 125. o. Lásd Bäumker IV. 441. o. és Veit, Choral-Buch 46. o. 84. sz