HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/35:     Szűz Mária e világra nékünk

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: SZVU/41

 

Szöveg:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 87. o., részben Tárkányi javításával

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá,

             A jászolban fekszik, ki a mennyet s földet alkotá.

             Mely végtelen kegyelem

             Tôled, ó Istenem!

             Hogy így szeretted

             Az embereket.

2.           Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek,

             A pásztorok a mennyei fényre hozzá sietnek;

             Örömre ébredének

             Minden teremtmények,

             Mind Ôt imádják

             És magasztalják.

3.           Azért mi is, halandó emberek, Jézust dícsérjük,

             Dicsôséges születése napját vígan szenteljük.

             Az Atya Úristennek,

             Oly nagy kegyelmesnek

             Hálákat adjunk,

             Szívbôl vigadjunk.

4.           Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát küldé,

             Hogy a bűnbe esett embereket üdvözítené:

             Megjelent a Megváltó,

             Világszabadító,

             Kegyes királyunk,

             Édes Jézusunk.

5.           Ó te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója,

             E világnak te vagy esedezô oltalmazója.

             Kit tápláltál tejeddel,

             Annak kéréseddel

             Ügyünk ajánljad,

             Értünk imádjad.

6.           Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítônek;

             Szentléleknek, boldogságos szent Szűz nagy jegyesének.

             A Szűz könyörgésével,

             Maradjunk békével

             Isten kedvében,

             Szent szerelmében.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©