HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/36:     Vígasságos, hangos, nagy örömünk[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 26. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 26. o, javítva, részben Bozóki után

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:

             Megszületett Jézus a beteg világnak.

             Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának.

2.           Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,

             Ô nagy örömükben fényesen ragyognak,

             Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság földi

             halandóknak.

3.           Ádám, Éva egykor ízlelék az almát,

             Megízleltük értük a bűnnek siralmát,

             Míg e nap minekünk megmutatta Jézus mennyei irgalmát.

4.           Fénylik az új csillag, angyalok röpdösnek,

             Ékes dicséretet mondanak Istennek,

             Békesség örömét, örök üdvösséget a jó embereknek.

5.           Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,

             Született Krisztusnak vígan énekeljünk

             És az angyalokkal és a pásztorokkal glóriát hirdessünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredetinek 2-2 páros üt.-ére következô 2-2 páratlan üt.-ét Náray 1695. 29. o. és Bozóki 1797. 130. o. variánsai nyomán -- de gyakorlati okokból is -- mindvégig párossá simítottuk. Elôfordul még: Szegedi 1674. 28. o.-án jelentéktelen elváltozással és a Cantionale XVII. 16., 37. és 63. o.-án. Lásd Bäumker II. 87., 180. és 393. o