HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/38:     Az esztendô fordulóján

 

Ünnepkör:

 

Évvégi hálaadás

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/109

 

Szöveg:

Tordai Ányostól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Az esztendô fordulóján

             Összegyűltünk mind ez órán,

             Oltárodnál leborulunk hál'adásra,

             Mindentudó színed elôtt számadásra.

2.           A múló év minden napja

             Kegyelmedet megmutatja.

             Testi-lelki bajainkban gyógyítottál,

             Haláltestvér karjaitól megtartottál.

3.           A mezôket te ruházod,

             Ég madarát te táplálod;

             Nem engedtél elpusztulni árván minket,

             És megadtad mindennapi kenyerünket.

4.           Könnyeinket szárítgattad,

             Homlokunkat simogattad,

             Ha tévedtünk, a jó útra rátereltél,

             Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél.

5.           Hálásan hát megfogadjuk,

             Törvényedet el nem hagyjuk,

             Új esztendô minden napján légy mellettünk,

             Hogy a bűnnek szeplôje se érje lelkünk.

6.           S ha majd eljön a végóra,

             Ajkunk nyílik búcsúszóra,

             Hozzád vigye lelkünket az ôrzôangyal,

             Hol nincsen nap, nincsen éj, csak örök hajnal.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©