HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/4:      Téged vár   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Advent

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. század.) 4. o.

 

Szöveg:

Pakocs Károlytól

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten:

             Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn.

             Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén:

             Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.

2.           Evangéliumra

             A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel

             S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével.

             Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon,

             És a kétség útvesztôin mégis Rád találjon.

3.           Hiszekegyre

             Hisszük, Jézus, Rajtad kívül többé nem kell várnunk

             Más megváltót és tanítót. A mi Szentegyházunk

             Igazságod csalhatatlan hirdetôje, ôre,

             Amely bizton vezet üdvünk útjain elôre.

4.           Felajánlásra

             Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le

             S tekints szelíd kegyes szemmel e szenvedô népre,

             Melynek szívét általjárja már a könny s a bánat

             És vezeklô keresôje lett az éghazának.

5.           Felajánlásra

             Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten,

             És eléje minden lélek szentül közelítsen

             S az angyalok seregének hangján énekelje:

             Siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve.

6.           Szent, szent-re

             Ki elveszed tôlünk a bűnt, adj erôt szívünknek,

             Hogy ellene-mondjunk a ránk leselkedô bűnnek

             És egykoron gyôzelmesen mehessünk elédbe,

             Angyalokkal ,,Szent, szent, szent vagy!'' zenghessük az

             égbe'.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©