HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/40:     Kél a magasból tiszta fény[1]

 

Ünnepkör:

 

Újév

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 156. o.;

 

Szöveg:

(En trinitatis speculum) Sík Sándor fordítása

Használat:

 

Az új esztendô 1--3. hetében is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kél a magasból tiszta fény

             Földre az új év kezdetén.

             A kicsi Jézus köztünk él,

             S ontja ma vérét vétkünkért.

             Hát vigadozzunk mindnyájan.

             Áldjuk a Jézust Anyjával,

             És esedezzük térden ôt,

             Áldja meg ezt az esztendôt!

2.           Ó kicsi Jézus, édeském,

             Mennyei csorgó mézecském.

             Jaj be korán hull véred már,

             Szívem, ó Jézus, érted fáj.

             Hát vigadozzunk mindnyájan.

             Áldjuk a Jézust Anyjával,

             És esedezzük térden ôt,

             Áldja meg ezt az esztendôt!

3.           Szép piros véred csordulván,

             Rajtad a név már Jézuskám:

             Jézus, ó boldog édes név!

             Benne az üdv és békesség.

             Hát vigadozzunk mindnyájan.

             Áldjuk a Jézust Anyjával,

             És esedezzük térden ôt,

             Áldja meg ezt az esztendôt!

4.           Három-egy Isten áldva légy,

             Gyôzelem, áldás mind tiéd.

             Áldjuk a Jézus szent nevét,

             Amely a Sátánt zúzza szét.

             Hát vigadozzunk mindnyájan.

             Áldjuk a Jézust Anyjával,

             És esedezzük térden ôt,

             Áldja meg ezt az esztendôt!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 12. üt. 3. hangja eredetileg ,,g''. A többi, hasonló üt. mintájára ,,f''-re javítottuk ki. Elôfordul még (hibákkal): Szelepcsényi 1675. 73. o. Lásd Bäumker I. 337., III. 318. o. (29. sz. jegyzet) és IV. 498. o