HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/41:     Ó, szép Jézus[1]

 

Ünnepkör:

 

Újév

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. század) 38.o.

 

Szöveg:

Bozóki: Kath. kar-beli kótás énekeskönyvbôl (1797.)

Használat:

 

Az új esztendô 1--3. hetében is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó szép Jézus!

             Ez új esztendôben

             Légy híveidben.

             Ó Mária!

             Esedezzél értünk,

             Édes reményünk!

             Hogy ez új esztendôben

             Minden ügyeinkben

             Lehessünk Jézus

             Drága kedvében.

2.           Ó szép Jézus!

             Drága szent nevedért

             Kelj föl népedért.

             Ó Mária!

             Tekints híveidre

             Te szent Fiadért,

             Hogy ez új esztendôben

             minden ügyeinkben

             Lehessünk Jézus

             Drága kedvében.

3.           Ó szép Jézus!

             Tartsd meg híveidet,

             Mint tieidet.

             Ó Mária!

             Jézusnak szent Anyja!

             Országunk tornya!

             Adjad, kérünk, hogy ebben

             Az új esztendôben

             Lehessünk épek

             Testben, lélekben.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 7. és 10. üt. 2-2 hangját a mai gyakorlat szerint módosítottuk. A ritmus megállapításánál Kisdi 1651. 261. o. dallamát vettük alapul. Szegedi 1674. 86. o. hibásan jegyzi le. Lásd még: Szelepcsényi 1675. 74. o., Bozóki 1797. 132. o. és Zsasskovszky 1855. 97. oldal.