HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/43:     Az isteni gyermeket[1]

 

Ünnepkör:

 

Vízkereszt

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath. kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 132. o.

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, csekély simítással

Használat:

 

Farsang végéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Az isteni gyermeket,

             Ki ma kijelentetett

             A három szent bölcs elôtt,

             Dícsérjük és áldjuk ôt.

             Szép jel és szép csillag,

             Szép napunk támadt,

             Szép napunk támadt.

2.           A zsidók ôt üldözék,

             A bölcsek megtisztelék

             Arany, tömjén, mirhával,

             S a szív imádásával.

             Szép jel és szép csillag,

             Szép napunk támadt,

             Szép napunk támadt.

3.           Szent hitünknek csillaga

             Minekünk is jelt ada,

             Hogy megjelent királyunk,

             Kit epedve úgy vártunk.

             Szép jel és szép csillag,

             Szép napunk támadt,

             Szép napunk támadt.

4.           Hit, remény és szeretet,

             Mely tôle nyer életet:

             Ez a hármas áldozat,

             Melyet szívünk neki ad.

             Szép jel és szép csillag,

             Szép napunk támadt,

             Szép napunk támadt.

5.           Isten-ember, nagy király!

             Elôtted ím néped áll,

             Kérvén szent malasztodat,

             Hogy áldja jóvoltodat.

             Szép jel és szép csillag,

             Szép napunk támadt,

             Szép napunk támadt.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 2. és 4. üt. elsô hangja után egy átmenô a hangot a mai gyakorlat alapján (Zasskovszky, Kapossy, Kersch) elhagytunk. Rokonság: Ím az égen feltűnik (itt 39. o.)