HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/44:     Fényességén e mai napnak

 

Ünnepkör:

 

Vízkereszt

Forrás:

Dallam:

Szegedi Cantus Catholici (1674.) 157. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól (a három elsô sor Kisdibôl)

Használat:

 

Farsang végéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Fényességén e mai napnak,

             Éneket mondjunk a mi Urunknak.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

2.           Ült a földön keserű homály,

             Négyezer évig úr volt a halál.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

3.           S csillag gyulladt a komor egen,

             Mennyei fénnyel messze keleten.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

4.           Nézvén nézte három bölcs király:

             Gáspár és Menyhért, öreg Boldizsár.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

5.           ,,Csillag támad Izrael felôl!''

             Bálám próféta szólott e felôl!

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

6.           ,,Izraelben király született!

             Menjünk imádni a szent kisdedet!''

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

7.           Mennek, mennek a csillag után,

             Gyermeki hittel megy a karaván.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

8.           Három szent bölcs hozza a szívét,

             Hozza a váró nemzetek hitét.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

9.           Áll a csillag egy kis ház fölött,

             S ôk leborulnak a Kisded elôtt.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

10.          Hoznak tömjént, mirha-kenetet,

             Aranyat, s hozzá aranyszívüket.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

11.          Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,

             Gyermeki szívet, színarany hitet!

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

12.          Tömjén módra száll fel énekünk,

             Csorduló mirha szent szeretetünk.

             Új esztendôben mi vigadjunk,

             Vízkereszt napján hálát adjunk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©