HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/49:     Árva, bűnös lelkem reszket   (Lelkigyakorlatokra, missiókra)[1]

 

Ünnepkör:

 

Bűnbánat

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) I. 262. és III. 89.o.

 

Szöveg:

Székely Lászlótól

Használat:

 

Hetvened vasárnaptól húsvétig gyakrabban éneklendôk.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Árva, bűnös lelkem reszket,

             Átkarolja szent kereszted.

             Édes Jézus, szíved értem

             Mennyi vért vesztett!

2.           Tilos, gonosz úton jártam,

             Hívó szódra nem vigyáztam.

             Édes Jézus, Golgotáig

             Jártál utánam.

3.           Tévedt bárány, gyönge, hűtlen:

             Bűn árjában elmerültem.

             Égi pásztor, szent szívednek

             Sokba kerültem.

4.           Bűnöm szennyét úgy utálom,

             Karjaim csak feléd tárom.

             Jöjj el, édes, könyörülj meg

             Rossz báránykádon.

5.           Szent öledre síró lélek:

             Karjaidba visszatérek.

             Ott maradok, néked élek,

             Amíg csak élek.

6.           Jézus, édes jó szerelmem,

             Mily jó nálad megpihennem!

             Engedd szíved szent irgalmát

             Örökre zengnem.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Hogy e dallamot tömegéneklésre alkalmassá tegyük, egypár szép, népies cikornyáját kénytelenek voltunk elhagyni. Előfordul: Illyés, Halottas Énekek (1693.) 93. o. és későbbi kiadásaiban is (1904. 251. o.).