HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/5:      Ave María[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent, Mária

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 6. o. és kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. század) 26. old. dallamainak egybevetéséből

 

Szöveg:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 11. o. két szövegének (Ave Maria és Szűz Máriához) egybevetéséből, csekély javítással)

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ave María,

             Istennek Anyja,

             Tebenned virágzik

             Váltságunk aranyja.

             Áldásod nyelvünk nem unja.

2.           Mária, újul

             Világ nevedben,

             A föld kereksége

             Megépül nemedben,

             Mert a nagy Isten méhedben.

3.           Ó drága Jézus,

             Szűznek gyümölcse,

             Teáltalad szűnjék

             Világ rossz erkölcse,

             Malasztod szívünk bétöltse.

4.           Esedezz értünk,

             Isten Szülôje.

             Régi magyarságnak

             Te valál ôrzôje.

             Légy minden jónknak szerzôje.

5.           Ora pro nobis,

             Szép Jézus Anyja,

             Szentlélek oltványa

             Benned, lelki bánya,

             Oltalmad néped kívánja.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az 5. üt. 2. hangjául az eredeti ,,a'' helyett a 7. üt mintájára ,,g''-t vettünk. Variánsok: Szegedi 1674. 11. o., Bozóki 1797. 120. o. L. még Bäumker II. 105. és 377.o.