HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/51:    Hamvazkodjál, hívô lélek   (Hamvazószerdára)

 

Ünnepkör:

 

Bűnbánat

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/50

 

Szöveg:

Székely Lászlótól

Használat:

 

Hetvened vasárnaptól húsvétig gyakrabban éneklendôk.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Hamvazkodjál, hívô lélek,

             Mert porba tér ez az élet.

             Akármennyit örvendeznél,

             Ne feledd, hogy porból lettél.

2.           Hamvazkodjál, te dúsgazdag:

             Mert javaid cserben hagynak.

             Évek szállnak, és maholnap

             Átadod mind földi pornak.

3.           Hamvazkodjál, szegény ember,

             Viseld sorsod türelemmel:

             Hamu hull a gyötrelemre

             S irgalom a hű szívekre.

4.           Örömeink mind elmúlnak,

             Könnyeink is porba hullnak.

             Boldogok, kik megjavulnak,

             Hamu szaván megindulnak.

5.           Ó, ki tested meggyötörted

             S a Golgotán összetörted:

             Adj nekünk is töredelmet,

             Testünk ellen gyôzedelmet.

6.           S ha majd egyszer sírba szálltunk,

             Testünk szerint porrá váltunk:

             Ôrizd porló csontjainkat

             S hamvainknak adj nyugalmat.

7.           Kik testünket megtagadtuk,

             Add, hogy egyszer visszakapjuk,

             S átszellemült dicsôségben

             Szerethessünk fönt az égben!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©