HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/52:     Hallgasd meg...könyörgésünket   (Könyörgô körmenetre)[1]

 

Ünnepkör:

 

Bűnbánat

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) III. 27. o. és Kersch: Sursum Corda (1902.) 560. o. dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Kerschbôl

Használat:

 

Búzaszentelô körmeneten az 1. versszak 3. sora így változik: ,,Engedj minékünk termékeny idôket.''; az 5. versszak 4. sora ,,Isten'', 6. versszak 4. sora ,,fényessége'' és a 7. versszak 4. sora ,,fényessége'' szava elsô szótagján elhajlik a dallam; Hetvened vasárnaptól húsvétig gyakrabban éneklendôk.

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Hallgasd meg, hallgasd meg,

             Hallgasd meg, Uram, könyörgésünket!

             Engedj minékünk isteni kegyelmet.

             Mennybeli Atya Isten,

             Irgalmazz minékünk!

2.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Ki teremtettél a te szent képedre.

             Megváltó Fiú Isten,

             Irgalmazz minékünk!

3.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Kit megváltottál a te szent véreddel.

             Szentlélek Úristen,

             Irgalmazz minékünk!

4.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Kit megszenteltél te szent kegyelmeddel.

             Szentháromság egy Isten,

             Irgalmazz minékünk.

5.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Kit meg is ôriz szent gondviselésed,

             Jézus, az élô Isten fia,

             Irgalmazz minékünk!

6.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Ne haragudjál mireánk örökké.

             Jézus, az Atyának fényessége,

             Irgalmazz minékünk!

7.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Engedj minékünk az imához kedvet.

             Jézus az örök világosságnak fényessége,

             Irgalmazz minékünk!

8.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Bocsásd meg nékünk minden bűneinket.

             Jézus, a dicsôség királya,

             Irgalmazz minékünk!

9.           Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Engedd, betöltsük a te szent törvényed.

             Jézus, az igazságosság napja,

             Irgalmazz minékünk!

10.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             A kisértettôl óvd meg a lelkünket.

             Jézus, a boldogságos Szűz Máriának Fia,

             Irgalmazz minékünk!

11.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Adj szent malasztot kerülni a vétket.

             Szeretetreméltó Jézus,

             Irgalmazz minékünk!

12.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Adj híveidnek lelki békességet.

             Csodálatos Jézus,

             Irgalmazz minékünk!

13.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             A mennyországba vezérelj bennünket.

             Jézus, erôs Isten,

             Irgalmazz minékünk!

14.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Engedj minékünk jótékony esôket.

             Jézus, a jövô élet Atyja,

             Irgalmazz minékünk!

15.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Engedj minékünk szép tiszta idôket.

             Jézus, a nagy tanács Angyala,

             Irgalmazz minékünk!

16.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Égi háborútól óvd meg híveidet.

             Leghatalmasabb Jézus,

             Irgalmazz minékünk!

17.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             A jégesôtôl mentsd meg földeinket.

             Legtürelmesebb Jézus,

             Irgalmazz minékünk!

18.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Termékenységgel áldd meg szôleinket.

             Legengedelmesebb Jézus,

             Irgalmazz minékünk!

19.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             A tűzveszélytôl mentsd meg helységünket.

             Szelíd és alázatos szívű Jézus,

             Irgalmazz minékünk!

20.          Irgalmazz, irgalmazz,

             Irgalmazz, Uram, a te népednek!

             Minden veszélytôl mentsd meg értékünket.

             Jézus, a szűzesség kedvelôje,

             Irgalmazz minékünk!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variáns: Szepesi, Áhítat Gyakorlatai (1857.) 121. o.