HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/53:     Könyörülj, Istenem   (Könyörgô körmenetekre, missiókra, lelkigyakorlatokra)[1]

 

Ünnepkör:

 

Bűnbánat

Forrás:

Dallam:

Kersch: Sursum Corda (1902.) 455. o

 

Szöveg:

Illyés István: Sóltári Enekek (1693.) 156. o., Kersch nyomán rövidítve és kissé javítva

Használat:

 

Búzaszentelô és keresztjáró napokra; Hetvened vasárnaptól húsvétig gyakrabban éneklendôk.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen,

             Szánakozz immáron szomorú szívemen,

             Haragodnak mennykövét, éles, hegyes tôrét,

             Vedd vissza vétkeim büntetô vesszôjét.

2.           Továbbá mosogasd bűnöktôl lelkemet.

             Tisztítsd meg, gyógyítsd meg sebektôl szívemet.

             Bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom:

             Miattok nem lehet nyugságom, vígságom.

3.           Vétkeim lelkemet mint kígyók, úgy marják,

             Mint éles tövisek, szívemet átjárják:

             Hová fussak színedtôl, fegyveres kezedtôl?

             Félek és rettegek nagy ítéletedtôl.

4.           Istenem! egyedül ellened vétettem,

             Elôtted ellened gonoszt cselekedtem;

             Kegyelmes Úristenem! mi hasznod vesztemen?

             Irgalmazz s könyörülj én bűnös lelkemen.

5.           El ne vess engemet isteni színedtôl,

             Meg ne fossz, könyörgök, a Te szent lelkedtôl.

             Tiszta szívet énbennem teremts, én Istenem!

             Ne tartsd fönn már tovább haragod ellenem.

6.           Szabadíts ki immár a halál torkából,

             Ments ki már bűneim kemény rabságából,

             Hogy csak Néked élhessek, hozzád siethessek,

             Téged magasztalván, benned örvendhessek.

7.           Nyisd meg, ó, ajkamat szent dícséretedre,

             Ébreszd föl szívemet szeretetedre;

             Csak Téged akarjalak, Téged óhajtsalak,

             Téged szeresselek, Téged kiáltsalak.

8.           Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz

             És kiket ostorral gyakorta sujtogatsz,

             Azok Néked kedvesek, jóra érdemesek,

             Add, Uram Istenem! közülök lehessek.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb formák: Kovács 1842. III. 86. o. Zsasskovszky 1855. 289. o., Szepesi: Áhítat Gyakorlatai (1857.) 104. o.