HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/54:     Mit bízik e világ   (Különösen farsangnapokra)

 

Ünnepkör:

 

Bűnbánat

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/252A

 

Szöveg:

Hajnal Mátyás: Az Jézus Szívét Szeretô Szíveknek Ájtatossága (1629.) Jacopone da Todi himnuszának fordítása (Cur mundus militat), némi rövidítéssel

Használat:

 

Hetvened vasárnaptól húsvétig gyakrabban éneklendôk.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

5/4,3/4

 

1.           Mit bízik e világ ô álnokságában,

             Kinek szerencséje vagyon elromlásban:

             Ô hatalmassága haszontalanságban,

             Miként agyagedény vagyon elromlásban.

2.           Többet higgy a jégre feljegyzett betűknek,

             Hogysem mint e világ hízelkedésének;

             És ne higgy, mert megcsal, szép ígéretének,

             Mert soha nem talál bért reménységének.

3.           Inkább lehet hinni hamis férfiaknak,

             Hogysem mint e világ árnyék hívságának,

             Testi és mulandó mutogatásának,

             Ártalmas és csalárd okoskodásának.

4.           Hová lett Salamon ô bölcsességével?

             Avagy hol van Sámsom nagy erôsségével?

             Hol vagyon Absalon szép ékességével?

             Avagy hol Jonatás kedveskedésével?

5.           Hová lett Julius hatalmasságával?

             Avagy a Dúsgazdag ô lakodalmával?

             Mondd meg, hol Tullius ékesszólásával?

             Vagy Aristoteles mély tudományával?

6.           Ily nemes férfiak, ily nemzetségek,

             Ily nagy uraságok s fejedelemségek,

             Ily nagy birodalmak s ily nagy erôsségek

             Egy szempillantásban elmúlnak mindenek.

7.           Jaj, rövid ünneplés e világ szépsége,

             Mint testnek árnyéka, csak olyan öröme;

             De örök boldogság örök elvesztése

             És sötét mélységre embernek vivése.

8.           Ne mondd hát tiednek, ami elveszendô,

             Amit ad e világ, azt visszaveendô.

             Mennyei dolgokat légy hát keresendô:

             Ez boldog kereset, ez el nem veszendô.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©