HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/56:     A Golgota-lépcsôn állok   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. szd.) 76. o.

 

Szöveg:

Pakocs Károlytól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             A Golgota-lépcsôn állok,

             Vállamon a kereszt.

             Gyarló szolgád könyörgését,

             Uram, ó meg ne vesd!

2.           Evangéliumra

             A keresztrôl hallom, Uram:

             ,,Velem léssz a mennyben!''

             Az utolsó ítéleten

             Jobbra állíts engem.

3.           Hiszekegyre

             Hiszem, Uram, hogy a kereszt

             A gyôzelem fája.

             Aki véled felvállalja:

             feltámadás várja.

4.           Felajánlásra

             Mielôtt szent színed elé,

             Jézus, lépni mernék:

             Fogadd tôlem váltságdíjul

             Szenvedésed kelyhét.

5.           Szent, szent-re

             Jézusom, a jó halál csak

             Átmenés a mennybe:

             Üdvözültek tiszta lelke

             Dícséreted zengje!

6.           Úrfelmutatás után

             Ó hozsanna Néked, Jézus,

             Leszállt Isten-ember:

             Zengem én is ég tüzében

             Tisztuló szívemmel.

7.           Áldozásra

             Nem vagyok bár méltó Hozzád,

             Mégis jöjj szívembe

             S ragadj engem föl magaddal,

             Jézusom, a mennybe!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Távolabbi rokonságban a Kisdi-féle pünkösdi dallam (SZVU/98) elsô felével.