HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/57:     Buzgó szívvel ünnepeljük   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Zsasskovszky Endrétôl;

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától,  kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Buzgó szívvel ünnepeljük

             Üdvözítônk kínjait,

             Szívtörôdve elkisérjük

             Golgotára lépteit.

             Ó kegyelmek fôkegyelme,

             Mely miránk, nagy bűnösökre,

             Vére által árad itt.

2.           Kezdetre

             Ó nagy Isten, mind az ég,

             Föld megdicsôít tégedet,

             S minden, ami él azokban,

             Áldja nagy Fölségedet.

             De Fiadnak áldozatja

             Legfôképpen megmutatja

             Végtelen kegyelmedet.

3.           Evangéliumra

             Tôled kapott szent iratból

             Tudjuk a törvényeket,

             Miket Jézus a világnak

             Élôszóval hirdetett.

             S melyek élte alkonyával,

             A keresztfán tűrt halállal

             Lettenek végrendelet.

4.           Hiszekegyre

             Ó kegyelmes Üdvözítônk,

             Hisszük tanításidat,

             Melyeket megtartva, nékünk

             Isten áldást osztogat.

             Hisszük, mert a szent keresztfa

             S drága véred bizonyítja,

             Hogy nem csalhat meg szavad.

5.           Felajánlásra

             Az áldozat az oltáron

             Most megújul csendben itt,

             Melyet értünk a keresztfán

             Jézus egykor végbevitt.

             Drága vére harmatja

             Mi lelkünket mosogatja,

             Amit a bűn elrútít.

6.           Felajánlásra

             Üdvözítônk szenvedése

             Fájdalmunknak enyhe lett,

             Gyötrelmével, halálával

             Nyert ô nekünk életet.

             Ó Jézus, te vagy reményünk,

             Vigasztalónk, üdvösségünk,

             Te vagy édes mindenünk.

7.           Szent, szent-re

             Zengje szívünk, zengje nyelvünk:

             Szent vagy édes Jézusunk!

             Mert te lettél a keresztfán

             A mi lelki orvosunk.

             Hajtsd szívünk a jóra, kérünk,

             Benned van csak egy reményünk,

             Hogy lakodba juthatunk.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©