HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/58:     Bűnbánóknak menedéke   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Zsasskovszky Endrétôl

 

Szöveg:

Sebôk Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Bűnbánóknak menedéke!

             Trónusodhoz eljövünk,

             Ah! mert máshol nincs üdv s béke,

             Jézus, irgalmazz nekünk.

2.           Kezdetre

             Szenvedésed drága árán

             Váltottad meg életünk,

             Ó! ne hagyj el minket árván,

             Jézus, kegyelmezz nekünk.

3.           Hiszekegyre

             Hisszük, Uram, mindazt, amit

             Üdvünk végett hinni kell,

             Amit a Szentegyház tanít,

             Ebben élünk s halunk el.

4.           Felajánlásra

             Kenyeret s bort áldozatul

             Felajánlván Teneked,

             Kérünk, add meg jutalmul

             Megtérésre szent kegyed.

5.           Felajánlásra

             Jézus teste s vére által,

             Mit a kenyér s bor jelent,

             Add, hogy küzdvén a halállal

             Nyerjünk babért odafent.

6.           Szent, szent-re

             Szent vagy, Uram! örökké szent,

             Mi megváltó Istenünk!

             Mit a szentek zengnek ott fent,

             Add nekünk is zengenünk.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©