HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/59:     Bűnös lelkek   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 197a o.;

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Bűnös lelkek, tisztulásra

             Szentmisére jöjjetek,

             Keresztúton elkisérni

             Azt, ki meghalt értetek.

             E nagyböjti szent idôben

             Bánat könnye hulljon bôven,

             Hogy megmossa lelketek.

2.           Ezredeken harsog által

             A próféták szózata:

             Bízzatok, mert el fog jönni

             A fájdalmak Férfia.

             Ô hordozza terheinket,

             Átvállalja bűneinket,

             Meggyógyultok általa.

3.           Evangéliumra

             Halljad bűnös, már a Jóhírt

             Ihlett ajkak hirdetik:

             Az idônek Isten szabta

             Teljessége bételik.

             Eljött már a tiszta Bárány,

             Ki elveszi vére árán

             A világnak bűneit.

4.           Hiszekegyre

             Hallottátok, keresztények,

             Megváltótok tetteit,

             Megvalljátok tanítását,

             Mely örökre üdvözít.

             Ám kegyelmet vére úgy ad,

             Akkor nyílik mennybe utad,

             Hogyha benned él a hit.

5.           Felajánlásra

             Krisztus vérén tört meg a bűn,

             És megtört a kárhozat.

             Krisztus vére az oltárról

             Újra most az égbe hat.

             Új szövetség tiszta papja

             Önmagát itt bemutatja.

             Ó egyetlen áldozat!

6.           Szent, szent-re

             Szent az Isten, szent az Isten,

             Égnek-földnek Istene.

             Fölségének énekével

             Ég és föld és szív tele.

             De a megtért tiszta lélek

             Az irgalom Istenének

             Legkedvesebb éneke.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©